Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

Leven tussen twee culturen

Hoe vaak komt het tegenwoordig wel niet voor dat meisjes en jongens hun partnerkeuze laten beïnvloeden door de omgeving, familie en dierbaren. In theorie wordt overal geschreven dat mensen gelijk zijn en dat het niet uitmaakt waar ze vandaan komen en wat hun geloof is. Een mens is een mens de rest telt niet, jammer genoeg wijkt de praktijk hier ver van af. Binnen de Koerdische gemeenschap wordt er veel onderscheid gemaakt tussen een Turk en een Koerd en daarnaast of de geloofsovertuigingen wel overeenkomen (Soenniet, Aleviet, Yezidi of Christen).

Ik maak het vaak genoeg mee dat Koerdische meisjes heel erg beperkt zijn in hun partnerkeuze. Buiten het feit dat hij misschien Turk of Koerd is en of de geloofsovertuiging overeenkomt wordt je tot zover beperkt dat je partner niet afkomstig mag zijn van een andere stad dan jij en het liefst moet het een familielid van jou zijn.

Wat gebeurt er als je van een ander houd? Iemand die anders is dan je familie, iemand die anders denkt dan je familie, maar hij wel op een niveau zit met jou. Iemand waar jij je leven mee wilt delen maar je familie niet. Hij is Koerdisch en jij ook, hij komt van oorsprong uit een andere stad dan jij maar jullie wonen samen in Nederland. Jullie denkwijzen zijn gelijk, beetje westers maar waarden en normen en respect voor de Koerdische cultuur blijft. Jullie zijn op dezelfde wijze opgevoed en hebben allebei gestudeerd in Nederland. Ideaal voor jou op een ding na. Het verschil zit in het verleden. Zijn familie stamt af van de Alevitiesche stroming en jou familie van de Soennitische. Dit maakt hem verboden voor jou…..

Partnerkeuze is een voorbeeld van een knelpunt voor jongeren die tussen twee culturen in leven, zij leven in een land met verschillende mensen en identiteiten. Dit brengt met zich mee dat zij deze mensen leren kennen en als levenspartner kiezen. De eerste generatie daarentegen kan dit nog in de meeste gevallen niet begrijpen/accepteren. Zij verwachten van hun kinderen dat zij een levenspartner kiezen afkomstig uit hun geboorteplaats. Zo zijn er meerdere knelpunten zoals: westerse uitgaansleven wat niet past binnen de cultuur, de omgang met je medemens voornamelijk als het gaat om het tegenovergestelde geslacht. De Europese wet en regelgeving die niet aansluit op de regels binnen je cultuur. Hierbij te denken aan de rechten die je krijgt op het moment dat je 18 jaar en ouder bent.

Het is niet makkelijk tussen twee culturen in te leven. De wereld buiten leert jou zelfstandig te zijn, te vechten voor gelijkheid en te vechten voor je eigen leven. Daarentegen leert een wereld in huis jou om te gehoorzamen en niet tegen te spreken, te doen wat zei jou vertellen en jouw wil, gevoel en emotie uit te schakelen.

Puberteit:

Het is een feit dat de twee culturen verschillen van elkaar en dat in sommige gevallen dit heel erg moeilijk is te combineren. Voornamelijk jongeren in de puberteit hebben moeite met het combineren van de twee culturen waarin ze leven. Dit bezorgd hen frustraties en maakt ze opstandig tegen hun ouders en ontstaan er depressieve gevoelens. Deze depressieve gevoelens kunnen van tijdelijke aard zijn, tijdens de puberteit hebben ze er moeite mee, maar al snel zien zij in waarom het zo is en proberen er het beste van te maken, en proberen de situatie te accepteren. Het komt ook voor dat de ouders begrip tonen en accepteren dat hun kind andere behoeftes heeft omdat zij in een andere tijd en omgeving leven. In sommigen gevallen blijven jongeren heel erg lang in deze depressie leven en lopen ze het risico “verkeerde’ keuzes te maken in hun leven wat weer nare gevolgen kan hebben. Een voorbeeld: Er zijn jongeren die niet het evenwicht kunnen vinden tussen deze twee culturen en vluchten uit deze situatie. Vaak is dit het verlaten van het ouderlijke huis. Het ouderlijke huis accepteert dit niet, hun eer is geschonden en reageert er met geweld op, eerwraak.

Hierdoor is het heel erg belangrijk om je gevoelens en frustraties te uitten en er met anderen over te praten. Dan kan je vaak je situatie anders bekijken. Het zal altijd voorkomen dat de een het makkelijker heeft dan de ander, maar er is ook altijd iemand die het moeilijker heeft.

Het belangrijkste is het begrijpen waarom jou cultuur anders is en waarom bepaalde dingen uit de westerse cultuur niet geaccepteerd worden. je zult al snel inzien dat het vaak niet geaccepteerd wordt omdat men bang is voor de mogelijke gevolgen.

Sociale controle:

Je omgeving heeft vaak veel invloed op jou manier van leven, want zij houden je in de gaten en zij mogen niet negatief praten over jou. Als dit wel gebeurt dan zorgt dit voor een gezichtsverlies van je familie. Jongeren die in Nederland zijn opgegroeid en het zelfstandige leven proeven hebben er meer moeite mee alles te accepteren. Voor hen is wat anderen zeggen niet belangrijk, maar voor de ouders/familie is dit wel heel erg belangrijk. Het zal een bekend verhaal zijn voor velen als ik zou zeggen dat je ouders het niet erg vinden dat je westers leeft maar om geen gespreksonderwerp te zijn binnen de sociale kringen willen ze toch dat jij je anders gedraagt en er niet te westers uitziet.

Jammer genoeg wordt een meisje al snel in het donkere daglicht gezet als ze voor haar eigen wil opkomt. Verdient zij het ook om verder te leven in een donker daglicht? Moeten we niet juist trots zijn op de dames die vechten voor hun wil. Of zijn dit dames die hun weg kwijt zijn en hun afkomst vergeten zijn omdat ze opkomen voor gelijkheid en onafhankelijkheid kortom omdat zij opkomen voor hen zelf?

Laat mij duidelijk zijn dat het waard moet zijn waar je voor strijd, waar jij je grenzen verlegt en wanneer je risico’s neemt. Het is het niet waard om je familie en cultuur tegenover je te zetten omdat je een los, onverantwoordelijk leven wilt leiden, wat ook erg verleidelijk is voor sommigen binnen de westerse wereld.

Ik kan een voorbeeld nemen. Een vader denkt goed te doen door zijn dochter te verbieden om verder te studeren. Het argument wat hij gebruikt is; je gaat dan naar een onbekende omgeving, je gaat meer zien en dus meer willen, je komt in contact met vreemde mensen, studie duurt lang dus dan gaat het ook langer duren totdat je gaat trouwen (deze dingen geven dan ook weer je sociale omgeving de gelegenheid om te praten/roddelen) etc. angst is eigenlijk zijn argument, angst voor het onbekende. Met alle respect denkt zijn dochter beter te weten, zijn argument is niet sterk genoeg om haar wil om te studeren te onderdrukken. Zij heeft gevochten om verder te studeren en zij heeft bereikt en bewezen dat het ook anders kan en dat de angst onnodig is geweest.

Rijk aan cultuur:

Het leven tussen twee culturen neemt veel gevolgen met zich mee zowel negatieve als positieve. De positieve gevolgen zijn dat je rijk bent aan cultuur. Je kan twee culturen vergelijken met elkaar en van beide culturen de mooie dingen meenemen in je eigen leven. En de generatie na jou zal het makkelijker hebben omdat jij het anders hebt meegemaakt. Je leert de waarden en normen kennen van andere culturen. Je kunt hierdoor bepaalde situaties veel breder bekijken dan alleen vanuit je eigen cultuur.

Daarnaast leer je verschillende talen spreken.

Een van de belangrijkste voordelen waar niet bij stilgestaan wordt is het feit dat de westerse wereld (o.a. Nederland) op basis van wetten en regels handelt. Niet op het feit wat je sociale omgeving zegt, niet omdat je een vrouw bent maar omdat je een mens bent en gelijk bent aan ieder ander mens. Jij wordt als individu gezien en niet als vrouw/dochter/zusje van.. dit zorgt er ook voor dat jij andere behoeftes krijgt, omdat je weet dat die mogelijkheden er zijn. Je spreekt je ouders tegen wanneer je het er niet mee eens bent omdat je weet dat jij ook een vrijheid van meningsuiting hebt. Dit kan negatief geïnterpreteerd worden omdat dit het ook soms moeilijk maakt omdat dit gedrag dan weer niet geaccepteerd wordt. Breder bekeken als jij je eigen cultuur en het tweede cultuur in balans kan houden dan zorgt dit er allemaal voor dat jij zelfstandiger wordt en dat jij je zodanig ontwikkeld dat jij als vrouw minder snel onderdrukt kan worden en niet afhankelijk zal zijn van anderen.

Besime Ogretmen

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these