Stichting Newa

Over ons

Statutaire bestuurssamenstelling
• Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, zie ook artikel 3 van de statuten


Beloningsbeleid

• Conform artikel 3 lid 5 ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, zie ook artikel 3 lid 5

About the Author

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You may also like these