Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWAActiviteitenverslag 2022

Wat wij belangrijk vinden zijn onderwerp als persvrijheid, de willekeurige arrestatie van vrouwelijke activisten en de moord op politieke activisten in Turkije, Irak en Syrië. Feminiciden in Europa, Abya Yala en het Midden-Oosten aangepakt. Na de moord van Jina Emini is hier meer aandacht aanbesteed, door journalistische contacten in het buiten te vergroten. Verder de oorlog in de vier delen van Koerdistan en de situatie van vrouwen in het land.

Een belangrijk aandachtspunt blijft de institutionalisering en uitbreiding van de televisiezender JinTV. Het televisiestation JinTV gaat elke dag in de lucht met nieuws, journalen en programma’s op het gebied van cultuur, kunst, samenleving, geschiedenis, politiek, jeugd en ecologie, natuurlijk door de ogen van vrouwen. In begin van november zijn er diverse nieuwe weekprogramma’s toegevoegd. De live uitzendingen bedragen nu ook 6-7 uur per dag rechtstreeks vanuit Nederweert. Daarnaast werden meer live-uitzendingen van culturele evenementen en politieke panels en conferenties uitgevoerd. In 2022 hebben wij deelgenomen aan een persconferentie tegen chemische wapens in het Midden-Oosten. Ook hebben wij live uitzendingen van culturele festivals en wereld vrouwen conferentie in Berlijn uitgezonden op onze platformen. Deze hebben op hun beurt de bekendheid van JinTV en de stichting vergroot.

Daarnaast kregen vrouwen stages en vrijwilligerswerk in de stichting aangeboden. De aantal medewerkers en vrijwilligers zijn dit jaar gegroeid.

Het maandblad “Newaya Jin” is 12 keer verschenen en heeft elke maand een hoofdonderwerp gekozen uit het dagelijks leven en werk van vrouwen en sociale strijd in Europa en het Midden-Oosten.

2021
In 2021 heeft de stichting zich kunnen herstellen van enige (financiële) schade als gevolg van de pandemie. Samenwerken op locatie is van groot belang voor mediawerk. Nadat ons team weer ging samenwerken, zijn er ook nieuwe medewerkers en stagiaires aangenomen. Een belangrijk onderwerp was persvrijheid, de
willekeurige arrestatie van vrouwelijke activisten en de moord op politieke activisten in Turkije, Irak en Syrië. Bovendien, feminiciden dat betekent vrouwenmoorden in Europa, Abya Yala (Latijns-Amerika) en het Midden-Oosten aangepakt. Verder de oorlog in de vier delen van Koerdistan en die van vrouwen tegen IS en de bevrijding van vrouwen die nog door IS gevangen zitten of door mannen zijn gekocht en van wie de verblijfplaats onbekend is. Een belangrijk aandachtspunt blijft de institutionalisering en uitbreiding van de televisiezender JinTV. Het televisiestation JinTV gaat elke dag in de lucht met nieuws, journalen en programma’s op het gebied van cultuur, kunst, samenleving, geschiedenis, politiek, jeugd en ecologie, natuurlijk door de ogen van vrouwen. In begin van oktober zijn er diverse nieuwe weekprogramma’s toegevoegd. De live uitzendingen bedragen nu ook 6-8 uur per dag rechtstreeks vanuit Nederweert. Daarnaast werden meer live-uitzendingen van culturele evenementen en politieke panels en conferenties uitgevoerd. Deze hebben op hun beurt de bekendheid van JinTV en de stichting vergroot.

Daarnaast kregen jonge vrouwen stages en vrijwilligerswerk in de stichting aangeboden en werden interne trainingen gegeven voor medewerkers op het gebied van teamwork, organisatie en workflows, alsmede technische trainingen op het gebied van voice-over, videomontage, regie en camera.

Het maandblad “Newaya Jin” is 12 keer verschenen en heeft elke maand een hoofdonderwerp gekozen uit het dagelijks leven en werk van vrouwen en sociale strijd in Europa en het Midden-Oosten. Ontmoetingen tussen de redactie van de vrouwenkrant “Newaya Jin” en hun lezers vonden plaats in Nederlandse, Belgische en Duitse
steden. De evenementen maakten deel uit van een reeks workshops van enkele weken waarin actieve deelname aan de krant werd gepromoot. Met name de rol van de media bij het legitimeren van patriarchaal geweld en het afschilderen van vrouwenmoord als ‘familiedrama’s’ werd bekritiseerd. Daarnaast werd de weergave van de oorlog van Turkije tegen de Koerden in staatsgerelateerde media besproken.

2020
Het jaar 2020 bracht veel veranderingen als gevolg van de wereldwijde pandemie, zoals werken in het thuiskantoor en financiële knelpunten.
De stichting heeft zich daarom vooral geconcentreerd op haar twee hoofdprojecten: Het televisiestation JinTV gaat elke dag in de lucht met nieuws, journalen en programma’s op het gebied van cultuur, kunst, samenleving, geschiedenis, politiek, jeugd en ecologie, natuurlijk door de ogen van vrouwen. In november zijn er diverse nieuwe weekprogramma’s toegevoegd. De live uitzendingen bedragen nu ook 6-8 uur per dag rechtstreeks vanuit Nederweert.
Daarnaast kregen jonge vrouwen stages en vrijwilligerswerk in de stichting aangeboden en werden interne trainingen gegeven voor medewerkers op het gebied van teamwork, organisatie en workflows, alsmede technische trainingen op het gebied van voice-over, videomontage, regie en camera.
Het maandblad “Newaya Jin” is 12 keer verschenen en heeft elke maand een hoofdonderwerp gekozen uit het dagelijks leven en werk van vrouwen en sociale strijd in Europa en het Midden-Oosten.
Er is veel onderzoek en boekvertaling gedaan.
Inhoudelijk werkt de stichting veel met internationale vraagstukken op het gebied van vrouwen. Om ook regionaal de bekendheid te vergroten, werkten we samen met regionale magazines en netwerkbedrijven.