Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

Slachtoffers van incest, kinderen

Incest en sexueel misbruik is een grote problematiek waar mensen zichzelf erbuiten willen behandelen en fo willen horen.  Incest wordt in alle samenlevingen als taboe beschouwd en wanneer het zich het voordoet zullen  de wonden en letsels ervan zijn erg diep zijn.  Wanneer ik aan deze onderzoek begon, dat wilde aantonen hoe sexueel misbruik ontwikkeling hindert en wat voor schade deze berokkent, heb ik spijtig niet veel resultaat kunnen boeken wat betreft gegevens.  Dat toont ons aan dat incest behandeld wordt als sociale taboe  en de onschendbaarheid ervan. Hiermee blijkt ook dat incest wettelijk zeer moeilijk te bewezen is en vindt in geheim plaats. Incest doet zich vaak voor door de eerstegraad familieleden en de enige ooggetuige ervan is de persoon die het zelf heeft mee gemaakt.  Deze heeft dan ook te maken met de onschendbaarheid van de familie en  voor de continiutieit van de heilige dak en dat kan dan als een vorm van aanpak gezien worden die de systemen voorzien.

Verbod in matriarchale samenleving

In het historisch ontwikkelingsproces werd incest als taboe beschouwd in vele stammen. In een matriarchale samenleving was de strengste regel van de totem de geslachtsgemeenschap van zussen en broers.  In de edele clan gemeenschappen is de geslachtsgemeenschap tussen moeder en de zoon is even verboden en taboe als dat tussen de zussen en broers. Wanneer de overgang naar de patriarchale zich voordoet, ontwikkelt zich een andere visie op zulk gebeurtenissen. Op het moment dat de mens in de noodzaak van de fysiologische vader figuur geloofde begon de structuur van de patriarchale familie zich te baseren op twee dingen; verlangen naar macht en voortzetting van de nageslachten.

Bij de overgang naar de patriarchale is een nieuwe tijdperk begonnen  waar monogamie vermeerderde en ook vrouwen de erfenis konden erven.  Deze heeft dan ook ervoor gezorgd dat ieder vrij kon kiezen met wie te trouwen mits verbod huwelijk van de bloedverwanten. In de patriarchale familie was dan even belangrijk van wie de kind werd gemaakt. Zo had de vader ook gezag in het opvoeding van de kind.  Als gevolg hiervan, in tegenstelling tot de matriarchale familie, alle sexuele acties van de vader ten op zichte van de kinderen werden binnen de concept insect geëvalueerd.

İncest tijdens sedentair bestaan

Buiten een aantal uitzonderingen word incest sedert duizenden jaren als taboe beschouwd. Historisch gezien, zien we dat Peru, Japan en Egypte deze manier legitiem beshcouwen om de zuiverheid van de koninklijke familie te behouden.  Zoals in de verhaal van de tragedie van  King Oedipus, Sophocles vermoord zonder eigen wil zijn vader en trouwt uiteindelik met zijn moeder. Wanneer hij achter de waarheid komt straft hij zich door eigen ogen te verblinden. Zo word bijvoorbeeld in de oude griekse mythologie, de geslachtsgemeenschap tussen twee goden, zus en broer als natuurlijk beschreven.  De twee papyri van oude Egypte, ook broer en zus Uziz en Osiris maken samen de Horos. Het word in de historische boeken geschreven dat King Guarthigirmus tijdens romeins rijk met zijn eigen dochter is getrouwd en een zoon heeft gemaakt.

De Dikten een van de oudste stammen in Schotland, het werd als zeer normaal gezien wanneer een broer met eigen zus een kindje maakte ef of een stief zoon met stiefmoeder geslachtsgemeenschap had.  Door de ontcijfering van de papyri van oud Egypte komt men te weten dat de huwelik tussen zus en broer geaccepteerd was. De meest geschikte huwelijk voor faraos was dat met de zus en broers. Ook de Peruaanse en de Hawaiianse volk probeerde de zuiverheid van eigen bloed te bewaren door met familileden te trouwen.  De overgang naar een tijdperk waarin mensen in monotheïsme geloven zorgt ervoor dat incest als taboe word gezien. Vooral om de macht en nabestaanden worden er meer familie huwelijken bestaan.

Hoe word dat gemerkt

İncest werd tijdens matriarchale familie zeer streng als taboe beschouwd, als  gevolg van de patriarchale werd dat als bindmiddel gezien en nu in de tijden van de rechtstaat waarin we leven is zonder twijfel sexueel misbruik. Tegenwoordig is incest ten strengste verboden maar is vaak  een vorm van geweld dat verdoezeld worden.  Deze gevallen worden vaak gemerkt tijdens een onderzoek en of bij behandeling van een ziekte.  Slachtoffers van incest durven meestal deze niet bekend te maken uit schrik en schaamte voor  gevolgen en represailles en vooral voor uitsluiting door de gemeenschap.

Incest word vaak gezien als een geheim binnen de familie. Hoe meer inspanningen om sexueel misbruik tegen de kinderen te bestrijden hoe moeilijk dat incest verborgen kan gehouden worden.  Alhoewel incest zich veel voordoet denkt men dat het een zeldzame gebeurtenis is daar er niet veel aangemeld word. Aangezien er teveel verkeerde opvattingen over de incest bestaan , word de diagnose ervan ook beletseld . Deze verkeerde opvattingen zijn vooral,  a) incest is een zeldzame gebeurtenis, b) slachtoffer houdt het minste schade aan deze geberutenis,  c) slachtoffer mag niet onder druk gezet worden voor debelichting van de zaak. Deze zorgt voor psychologische schade. Op een bepaalde leeftijd is moelijk de ware gebeurtenis te begrijpen. Bij kinderen is dat zeer moeilijk. Ze hebben er moeilijk ermee om te begrijpen of het ging over de fantesie of over de waarheid wat betreft de gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt.  Bovendien kunnen de kinderen deze gebeurtenissen vergeten door dat ze in hun verstand de imago van goede vader en moeder niet willen schaden.

Onderzoeken tonen aan dat de incest zaken vooral voorkomen in westerse familia. Het toont ook aan dat er verschillen zijn tussen de westerse familie en familie in de Midden-Oosten.  De gegevens over incest zaken wijzen vaak op een vader en of een stiefvader als dader. In Midden- Oosten beschikt men over bijna geen gegevens over incest.  In de incest zaken volgens de gegevens is de dader vaak tussen de 35-40 jaar  en de slachtoffer tussen 5 en 16 jaar. Sexueel misbruik duurt vaak 8 jaar en in het vervolg is de slachtoffer vaak de volgende oudste kind. Het gaat vooral over meisjes.

Incest in de Familie

Families waar incest zich heeft voorgedaan toont een aantal symptomen. Deze zijn vaak echtelijke incompatibiliteit en de sociale isolatie. In zo een familie type hebben de leden elkar emotioneel nodig maar ze kunnen elkaar vaak niet helpen en door wantrouw tonen ze een band van hechtheid. Het word gemerkt dat er ook communicatiestoornis bestaat tussen de familie leden. Wanneer incest bekend geraakt begint een lijmdichte isolering in de familie. De emotionele behoeften van de slachtoffer probeert men binnen de familie te helpen. Uit vrees voor de gevolgen en de truamas dat de familie kan oplopen word  een geheim gemaakt van de zaak en dit zorgt voor een uitsluiting doorzichzelf en zo neemt ieder zijn deel aan de misbruik en maakt zich schuldig.


Vaak gaan de moeders een gedrag tonen naargelang de gemeenschap waarin ze leven en naargelang de psychologie waarin ze verkeren. Vooral in bij de volkeren in Midden- Oosten willen de moeders deze gebeurtenis geheim houden uit vrees door de sociale controle van de gemeenschap. Moeder van een slachtoffer die zelf is slachtoffer geweest van incest of sexueel misbruik zal deze wat haar kind mee maakt anders opvatten.  Een moeder dat in zo een situatie verkeert kan en zal zeer moelijk steunend zijn aan haar dochter.

In westen, de onderzoeken tonen aan dat het gaat om een vader of een stiefvader die sexueel misbruik aanricht maar in Midden-Oosten, daar de families zeer groot kunnen zijn, de dader kan een groter broer, oom of schoonbroer zijn.  In deze zaken van incest merkt de onderzoek vaak de dader zelf ooit slachtoffer was van incest of sexueel misbruik. Meesten van de daders zijn vaak eigenaar van een heersende persoonlijkheid, onder deze persoonlijkheden dragen ze wel paranoide zorgen.

Kinderen moeten als slachtoffer worden beschouwd bij incest zaken. Volgens de opvattingen van Yates (1982), de kinderen hebben die capaciteit niet om te beslissen of verantwoordelijkheid te nemen tijdens hun kinderjaren daarom dat ze slachtoffers zijn. Wanneer een onderzoek aantoont dat een kind pasief de incest heeft geaccepteerd, gaat men kunnen zien dat de kind geen andere waarheid heeft gekend door de familie of ouders. Het is ook opvallend wanneer er geen idool of een beshermend personage bestaat voor een kind dat die jarenlang misbruikt kan worden. Meeste kinderen doen passief mee aan incest. Een van de redenen hiervoor is dat de kind vreest om de persoon kwijt te spelen. Een kind dat eerder  gelooft dat door te accepteren van incest zijn familie bijeen blijft zal minder snel gaan klagen. Kinderen zijn zeer fragiel wanneer het gaat over uiteengaan. Een andere onderzoek vanuit de visie van kinderen is dat de kinderen vaak het verschil tussen een erotische aanraking en een vriendscappelijke aanraking niet uit elkaar kunnen halen.

Gevolgen  van incest op lange termijn:  De meerderheid van slachtoffers kan in de latere leven geen vertrouwensrelaties tot stand brengen. Ze kunnen geen vriendschappen aan en zullen snel geneigd zijn om uit een kring te stappen waar niet bekende mensen zijn.

Ze kiezen ook vaak voor aseksuele of homoseksuele levensstijl om de traumas die zouden kunnen ontstaan te vermijden en die zich kunnen voortdoen door seksueel gemeenschap. De meeste incest en of sexueel misbruik- slachtoffers hebben dezelfde probleem, namelijk, persoonlijkheids of karakterstoornis die ervoor zorgt dat ze de betekenis van het bestaan en de geloof in waarden verliezen.

Bij de behandeling van deze gebeurtenissen ten op zichte  van de families die de zaak geheim hebben proberen te houden en of  de dader zou men zeer voorzichtig te werk moeten gaan. Eerst steunend en het vermijden van haat gevoelens tegen over de persoon of de familie. Er zou rekening moeten gehouden worden met de veiligheid van de de kind namelijk slachtoffer.Wanneer de volwassene de behandeling niet aanvaard kan de kind voorlopig in een tehuis geplaatst te worden. Slachtoffer zou psychiatrische en medische hulp moeten krijgen maar wat er niet vergeten mag worden zijn de gevolgen en traumas van een gyneacologische onderzoek.   

Gegevens over incest

Een aantal percentages in onderzoeken.

* Volgens vele onderzoekers is de percentage van seksueel misbruik dat aangemeld word is 6-12% (Ellion,1994; 1988; Saunders, 1989).

*De periode van geheim houden van seksueel misbruik kan zeer lang duren. 40% van vrouwen en mannen gelijk na de gebeurtenissen, 24% vrouwen en 14% mannen nog later en 36 % van de vrouwen en 46% van de mannen houdt het geheim tot nade bekendmaking van de gegevens (Finkelhor 1990).

*Kinderen ontkennen vaak wanneer rechtsreekse vragen worden gesteld aan hen over de seksueel misbruik. 75% van de kinderen ontkent en slechts 11% van de kinderen zal in begin fase kunnen vertellen wat er gebeurd is , hier bestaan onderzoeken over.  8-22% van de kinderen heeft eerst verteld over de seksueel misbruik en achteraf hebben ze hun klacht ingetrokken (Elliot en Briere, 1994; Sorensen en Snow 1991).

*In America doet  incest zich voor in 1 op de 10 gezinnen. 50 tot 80 % van deze gevallen word niet aangemeld.

*volgens schattingen van Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) in 2012 zijn 140 miljoen meisjes en 73 miljoen jongens voor hun 18 de slachtoffer geweest van sexueel misbruik.

*Volgens gemaakte onderzoeken, incest begint op zeer jonge leeftijd, en kan vele jaren duren. Crime Prevention Committee Report (CPCR, 1995) bevestigd ook dat de 55% van de kinderen ergens rond de 5 – 10 jaar slachtoffer is en 4% tussen de 10 tot 16 slachtoffer is van incest en seksueel misbruik.

*De America Bureau of Justice (1991) bevestigd dat de 20% van de slachtoffers door de vader zijn misbruikt.  Volgens Finkelhor(1994) , er zijn 1 miljoen zaken waarbij de meisjes slachtoffers zijn van eigen vader en dit vermeerd elk jaar met 16000 nieuwe dossiers.  Crime Prevention Committe Report CPCR, 1995) geeft aan dat 31% van de daders stiefvaders zijn.

*Volgens Canadese juistitie statistiekenoverzict centrum (2002) seksueel misbruik word door 39% ouders, 32 % zussen en broers en 28 % door naaste familieleden gedaan.

*Volgens onderzoeken dat Wereld gezondheidsorganisatie heeft gemaakt worden in ontwikkelingslanden tussen de 1 en 25 % van de vrouwen voor dat ze de leeftijd hebben bereikt seksueel misbruikt door een van de familielid. (WHO 2005)

*Wiehe, (1998) laat weten na onderzoeken, 1 op 8 vrouwen is voor haar 14 de en 1 op 6 vrouwen is voor haar 18 de slachtoffer geweest van incest.

*Hoe lang de periode van insect duurt hoe verschillend de vormen van seksueel misbruik kunnen zijn. De dader vermeerderd telkens de seksuele contact met slachtoffer (Berliner en Conte, 1990). Bij de 75% van de clinische onderzoeken en bij de helft van de niet clinische onderzoeken is het gebleken dat het over meermaalse misbruik gaat. (Conte en Schuerman 1987, Elliot en Briere, 1994).

Döne GÜZEL

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these