Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

Door kapitalisme gefinancierde vrouwen slachting

Men zegt dat god eerst de Adam heeft geschapen. Vervolgens Eva uit de rib van Adam. Eva zou een stuk van de rib van Adam zijn. God heeft Eva dusdanig onbelangrijk benaderd dat hij haar niet eens heeft laten ontstaan uit een heel stuk rib, maar slechts uit een gedeelte ervan.

Ze zeggen dat Adam uit Adam is ontstaan. Dat Adam mannelijk was, en een man weer menselijk. Dus wat uit Adam voortkwam was menselijk. Zo nu en dan word er wel eens uitspraken gedaan als: ‘wees een man, wees slim als een man, een man van de organisatie, een mannenwereld’ en ga zo maar door. In de taal die in de hedendaagse maatschappij wordt gehandhaafd, zijn er vele uitspraken waarin Adam een rol speelt. Dit waren slechts een paar voorbeelden van de vermannelijkte.

En Eva dan? Eva? Arme Eva, een schepsel van een man. Het geen wat uit Adam is geschapen, was het geen eens waard om uit modder te worden ontstaan. Ze is enkel goed genoeg bevonden om een stuk rib te zijn van Adam. Eigenlijk is ze alleen een onderdeel van een man. Waarom ze is geschapen? Wat bedoel je met waarom? Om de eenzaamheid van de man weg te nemen uiteraard! Er moet niet met minachting gekeken worden als een man de eenzaamheid niet wilt voelen. Waarbij geslachtsgemeenschappen niet een zeer grote rol spelen, maar slechts het voelen van een aanwezigheid van een ander belangrijk is.

In de ogen van god is de man zo belangrijk dat een vrouw is geschapen om hem vreugde te geven en hem te bedienen. Ze is uit zijn rib ontstaan om zo altijd trouw en dankbaar aan hem te blijven. Om verbonden te blijven. Tot op de dag van vandaag wordt er zelfs nog gezegd “wat moet een vrouw zonder een man? Hoe kan ze leven?” Sommige vrouwen zeggen dan ook wel eens: “Wat moet ik zonder een man? Hoe moet ik leven?” Als ze al wat ouder is zal ze vaak in depressie belanden, ze denkt niet aantrekkelijk te worden bevonden door het andere geslacht, ze leeft met de angst om geen bezitter te vinden. Ik weet niet hoe ik het moet verklaren, maar zonder een bezit te zijn van een man kan ze niet aan zichzelf denken en zichzelf ontwikkelen. Een leven waarin de vrouw geen eigendom is van de man en waarin hij de controle niet heeft is niet voor te stellen voor de vrouw, want sinds de tijd dat de vrouw het leven heeft leren begrijpen heeft ze dit zo leren zien. Ze heeft het geleerd en er heilig in geloofd.

We weten dat indien je sterk in iets geloofd, dat tevens een weet is. Een solide bewustwording heeft altijd een sterke basis om vanuit te bouwen. Door de overtuiging- en bewustwordingskanalen te voeden worden er wegen geopend om sterk paradigma te doen ontstaan. Paradigma voor vrouwen wordt op deze manier ontstaan. Eerst wordt er een overtuiging ontwikkeld waarin de vrouw een rol speelt als een persoon die minderwaardig is. Daarna wordt er stap voor stap bewust, zowel ethisch als cultureel een web geweven waar de vrouw in beland.

Als men de in alle heilige boeken vertelde verhaal van Adam en Eva niet geloofd zouden hebben. Zou de vrouw dan nog steeds worden vernederd, buitengesloten en zou ze zich vastklampen aan haar rol van slaaf? De mate van geloof aan dit verhaal laat zien hoe er wordt gekeken naar het zijn van een vrouw en de filosofie daaromheen. Maar wat is de filosofie? Dit is het; omdat de vrouw deficiënt is geschapen is ze niet een compleet persoon. Dat is de reden waarom ze niet wordt meegerekend als humaan. De rechten die aan een man worden geboden zijn er niet voor een vrouw om ervan te profiteren. Recht op mensenrechten is enkel voor mannen weggelegd. Omdat de vrouw een stuk van de man is wordt ze als achterlijk gezien. Ze kan haar hersenen niet goed gebruiken. Nadenken, het juiste denken en doen schieten bij haar erbij in. Alles wat ze doet neemt altijd argwaan met zich mee. Alles wat ze zegt wordt beantwoord met bedenkingen. Tot op de dag van vandaag wordt er in vele landen in het Midden-Oosten een getuigenis van een vrouw in een rechtbank als onbetrouwbaar aangemerkt. Evenals de gedachte van de vrouw wordt ook de persoonlijkheid als onbelangrijk gezien. Ze wordt als een object van vermaak benaderd. Als een vrouw wordt omschreven of er wordt over haar iets verteld, dan worden haar gedachtes en persoonlijkheid niet of nihil kenbaar gemaakt. De omschrijving van een vrouw vindt enkel plaats op grond van haar uiterlijke verschijning. Op grond van de smaak van de man wordt er een diversiteit gepresenteerd. Vaak wordt ze vergeleken met fruit, zoetigheden, drinken en/of jonge dieren. Het eten, drinken, ruiken, het liefhebben als een kind en slaan van een vrouw wordt als een normale zaak gezien dat gedaan moet worden. Hiernaast wordt het baren van een kind dat ervoor zorgt dat er een nieuwe generatie komt en die de naam van de man draagt. Alsof dat niet genoeg is tevens het kind verzorgd, ten dienste is voor iedere wens van de man en dit allemaal wordt gedaan onder gehoorzaamheid. Als dank van haar bestaan is dit een vierentwintig uur schuld die niet kwijtgescholden kan worden!

Wat ze ook doet het zal waardeloos zijn. Haar verrichtte werk zal geen waarde hebben. Want bij de schepping is een waarde geschapen om niet vergeven te worden. We zijn geschapen om de dingen te doen waarvoor we zijn gemaakt. De reden van onze schepping is om de man te bedienen en om ernaar te luisteren. We moeten daar dankbaar voor zijn. Als de man er niet zou zijn, zou de vrouw nooit bestaan hebben. Dan is nog het stuk dat God enkel de man heeft kunnen scheppen. Zonder vrouw zou men wel hebben kunnen bestaan, maar andersom niet. Dit is de filosofie die er heerst rondom de vrouw. Deze filosofie zal met de tijd diepgaander worden en het zal voortduren in een andere vorm. Echter weten wij heel goed dat dit niet de waarheid is! De man was niet Adam en Eva was evenmin de vrouw. De mythe betreffende Adem en Eva is slechts een verzonnen metafoor om het verlangen naar macht van de mannen te vereeuwigen.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, dat 10.000 jaar voordat de mannen heersten, dat vrouwen als een subject van het leven, creatief, reproductief, en didactische vaardigheden bezat en om die manier is er een lage periode geleefd.

In vergelijking met de mannen hebben de vrouwen van nature meer aanleg voor ontwikkeling en zijn ze daar spits in. Als eerst werd de vrouw menselijk, door de man manieren bij te brengen en te onderwijzen om menselijk te worden. Ze heeft een manier gevonden om een groep van mensen in vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid tesamen te brengen in een woongemeenschap.

De fundamenten die een menselijke persoon dient te bezitten als deelneming, samenwerking, tolerantie en respect hebben als basis gediend voor een ontwikkeld moreel principe.

Eén van de eerste plaatsen waarin er werd geleefd waren de grotten en die werden druk versierd met gestaltes van vrouwen. Archeologen hebben deze vondsten gedaan, met de ontcijfering van oude talen is dit tevens uitgelegd. Gedurende ongeveer 10.000 jaar, was de gecreëerde cultuur en maatschappelijk systeem sterk beïnvloed door de vrouw.

In de hedendaagse biologische wetenschappen is het bewezen dat de man een extensie is van de vrouw. Het lichaam van de vrouw omvat de man, terwijl het lichaam van de man die van een vrouw niet omvat. Dit feit toont aan dat de heilige boeken het contrast beweerden en dat niet de vrouw van de man is afstammend is, maar juist andersom.

Hoe moet deze aan de vrouw toebehorende wetenschappelijke feit gezien worden en is het dan geen tragedie? Je bent de reden dat er voortgeplant kan worden, maar toch wordt je buitengesloten door mannen en gezien als een object! Iedere stap die je zet neemt pijn en moeilijkheden met zich mee. De last van vrouw zijn is zwaar, maar aan de andere kant wordt je gedwongen om voor de vrouwelijkheid die je bezit te schamen. Je wordt gedwongen om in een verwelkte toestand te leven! Het door mij gebruikte woord tragedie doet zich tekort om deze situatie te omschrijven denk ik.

Mannelijke heerschappij!…

Moordende heerschappij!…

Het door vrouwen gecreëerde is door de ontwikkeling van de mannen heerschappij verbasterd. De man heeft eerst alles wat voor een vrouw enig waarde had aangevallen om vervolgens zijn eigen heerschappij op te bouwen. Degene die door de vrouw zijn gebaard, zijn de vruchten van een gedachte die ontwikkeld en gevoelig is. Daarom is de eerste aanval van de man op het gevoel en vervolgens op de gedachten van de vrouw geweest. De man, omarmd daarom de mythen om aan te tonen dat een vrouw onderontwikkeld en/ of gedachteloos is. Hij heeft nog vele soorten van deze verhalen verzonnen. En leugens geproduceerd. Om de gevoelens van de vrouw belachelijk te maken werd ze gemotiveerd en neergezet als gebrekkig, ze werd gedefinieerd, geloof werd ontwikkeld. Liefde werd als motivatie van de vrouw gezien om indruk te maken en te verleiden en zo is de mythe van godin der liefde ontstaan. Zo werd liefde gelijkend gemaakt aan sexualiteit. Het eens zo heilige vrouwenlichaam, is in bezit genomen door de man om hem zo voldoening te geven. De mannen heerschappij heeft om het gevoel, lichaam en de gedachten van de vrouw nog meer te uitbuiten, de prostitutiecultuur doen ontstaan. De geschiedenis laat zien dat de man prostitutie heeft ontwikkeld. Het eerste bordeel werd opgericht door een man. In de hoofdstad van Sumerië genaamd Nippur werd het bordeel rond het jaar 2500 voor Christus onder de naam ‘Musakkatin’ opgericht. Om de mannen heerschappij op te richten werd er prostitutie gecreëerd. Nadien werd er de schijn opgewekt alsof het de vrouw was en werden er ruzies ontstaan om de eer van de vrouw. De ruzies om de eer zijn op zichzelf alleen al oorlogen om de macht in handen te krijgen. Aan wie zal de vrouw toebehoren en dat gaat door tot op de dag van vandaag.

Openlijk is de vrouw geprostitueerd. De opgehemelde eer van de vrouw werd als een label aan haar geplakt, op deze manier werd ze eigendom en vervolgens de privé- prostituee. Er heeft zich een bijzonderheid voorgedaan bij de vrouw, die met deze wanhopige situatie ten lichte kwam. Of ze nu wilde of niet, ze moest altijd voorbereid zijn wanneer er een behoefte van de man bevredigd diende te worden. Huwelijk heeft hierin een grote bijgedragen geleverd aan de slaaf wording van de vrouw. Als een vrouw buitenshuis vijf maal wordt aangevallen, dan wordt de vrouw in huis minimaal twintig keer aangevallen, mishandels en in een situatie beland waarin ze is verkracht. De gedachte verschuilt zich achter een bordeel, was een privéhuis om lief te hebben. Een bordeel is het op een manier openbaar maken van een privéhuis. Op die “speciale plaats” is de leugen genaamd liefde aan het licht gekomen. Om correct te zijn is het de leugen genaamd liefde die de privéhuis heeft doen ontstaan.

De vrouw geloofd deze leugen snel omdat ze denkt dat ze nutteloos en waardeloos is. De man waar ze tegen opkijkt en die ze als een grote macht ziet zegt de woorden als:’ik houd van jou, ik ben gek op je, je bent mooi, je bent belangrijk voor mij’, ect. Dat ziet zij als een grote gift.

Zonder dat ze haar eigen gedachten of gevoelens kan plaatsen, zonder te weten of de aandacht die ze krijgt oprecht en gemeend is, staat ze klaar om zich over te geven aan de man. Wat belangrijk is, is dat een aanzienlijk wezen tegen haar zegt dat hij van haar houdt. Wat zei voelt of denkt is onbelangrijk! Als een man tegen haar zegt dat hij van haar houdt, is het enige wat ze kan doen zich met dankbaarheid en loyaliteit zich aan hem verbinden. Dit is weer een andere zijde van de tragedie. Wellicht is het allerergste dat ze dit met overtuiging doet! Dit noem ik slavernij van binnenuit. Vandaag de dag zijn er miljoenen vrouwen die leven in pijn omdat ze deze leugen geloven!…

Door de man is er geloof gecreëerd voor de toekomst, op dat geloof is er welbewust geconcentreerd, dat heeft ervoor gezorgd dat de mannelijke heerschappij heeft gezegevierd. De man heeft zijn heerschappij op het slaaf worden van de vrouw gebouwd. De vrouw is dusdanig bedrogen door middel van bijvoorbeeld mythen, dat ze haar status als slaaf heeft geaccepteerd. De dingen die ze als vrouw meemaakt is ze als normaal gaan zien en geloven. Het zal wel bij het vrouw zijn horen, denkt ze. Op dezelfde wijze hebben ze de gehele maatschappij dit doen geloven. Bovendien is er leunend op het mannelijke chauvinisme een op geslacht onderscheidende maatschappij gerealiseerd.

Op dit punt is er een uitspraak van leider Apo die erg indrukwekkend is. “ De oudste, en agressiefste fascisme is betreffende de toenadering van de man jegens de vrouw.’’ Fascisme is ontstaan en gevoed door het mannelijke chauvinisme dat onderscheid maakte in geslacht.

De heersende denkwijze van de man en de wijze waarop deze denkwijze de mogelijkheid kreeg, is begonnen met een bloederig en gewetenloos machtspel. De web die om de vrouw is geweven waarin ze in een cultureel en achterlijke systeem wordt geplaatst is slechts een onderdeel. Ze is beland in een periode waarin het geaccepteerd wordt dat vrouwen slaven zijn.

De vrouw is tot slaaf gemaakt en de man daarna niet. Het vermannelijkte systeem, de onder beheersing gebrachte vrouw leidde onder andere tot het punt dat het onder controle krijgen van de man als een wapen fungeerde.

Met deze bestaande waarheid werden families beheerst. Familie, het is een instelling geworden waarin het normaal is dat de man alle touwtjes en handen heeft en dat verder het systeem mee integreert. De vrouw wordt als het ware door het mannelijke systeem ‘getemd’.  De door het mannelijke heerschappij gecreëerde gezinsleven heeft gefungeerd als volledige bron van informatie. Het heersen heeft als uitgangspunt het gezin genomen, want zo kom je tenslotte in alle hoeken van de maatschappij. De heerschappij van de mannen heeft zijn soevereiniteit in het systeem op een legitieme wijze verkregen. Het systematisch misbruiken van dwang en wreedheid heeft ervoor gezorgd dat ze macht kregen en heeft de regering bestuurd. De mannen die daarbuiten vallen, hebben nog altijd de verantwoordelijkheid van het besturen van hun gezin. Gewoonten en het recht is daarop gebaseerd. De leiderschap van de man is hier ontstaan.

De hoofdstad heeft de man al onder zijn bezit, maar hij bereid zich voor op de leiderschap van de gehele maatschappij. Want hij heeft de leiding over zijn gezin al gehad en heeft daarmee zich voorbereid op het grote werk.

Tot op de dag van vandaag is er op de wereld niet één volk die niet heeft geleden, waarvan de fundamentele rechten zijn geschonden en verwelkt. Die is vernederd, verwaarloosd en van zijn vrijheid is beroofd. Waar onrecht tegen is gedaan en die aan geweld is blootgesteld. De oorzaak daarvan is niets anders dan de macht die overheid misbruikt. Aan de andere kant, ondanks alle schade die overheden hebben aangericht in de loop van tijd, is er geen macht die meer rechtvaardig is dan de overheid. Overheid, de bron van schade. Hoe kan het dan dat hij denkt dat hij gelijk heeft en zich nog als legitiem presenteert? Dit moet wel de grootste tegenstrijdigheid zijn!

Alle bloederige en wrede oorlogen in de geschiedenis van de mens zijn begonnen met de reden om een land te verdedigen, stichten of  uit te breiden. Door die oorlogen zijn er miljoenen mensen overleden, verwond en gevlucht. Ze hebben honger geleden, emotionele en materiële schade gehad. Voor wat? In de naam van de overheid! Om de macht uit te breiden die ze al hadden! Het pijnlijkste zal het volgende wel zijn; deze oorlogen zijn rechtvaardig bevonden door het volk en de gemeenschap. Hoe kan dat toch? Zij zijn degene die lijden onder de oorlogen, maar toch zetten ze er een houding neer waarmee ze kenbaar maken achter de oorlog en hun leider te staan. Ook al lijkt dit een tegenstrijdigheid, de volken en gemeenschappen zijn het gewend om slaaf te zijn. Dan bekijk ik het vanuit deze uitgangshoek en begrijp ik het beter.

Het volk en de maatschappij zijn dusdanig overtuigd door de verhalen van de overheid dat ze hen gaan beschermen, verdedigen en verzorgen. Ze kunnen het zich niet voorstellen om zonder het bestaan van de overheid te functioneren. Het volk is in zo’n positie gebracht waarin ze zonder overheid zich nutteloos voelen. Deze denkwijze gaat terug naar het gezin, waar dit is ontwikkeld en ontstaan. Het patriarchale systeem waarin de vrouw wordt verwelkt, waarin haar identiteit en persoonlijkheid wordt ingenomen. De vrouw wordt dusdanig onherstelbaar gemaakt dat ze zich amper kan verdedigen. Desalniettemin hebben we tegenover haar, haar verlosser en redder neergezet, de man. Een nieuwe definitie hebben ze doen ontstaan: de vrouw is zielig, ze heeft behoefte om gevoed en bescherm te worden(?)  Haar tegendeel beschermd, bewaakt, voedt, en maakt hij de vrouw de zijne. De macht is in de handen van de man.(?) De vrouw kan zich geen leven zonder de man voorstellen en aan de andere kant kan het volk zich geen land voorstellen zonder een overheid. Deze gedachtegang gaat zo diep dat wij ons tot slaven laten maken. Naar mate het slaaf worden van ons verergerd zal de mannen heerschappij alleen maar stijgen. Door een systematische stijgend niveau ontstaat een imperiaal.

Geschreven door: Bese Dersim

Saime Atac

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these