Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

De eigenheid van de vrouw is een houding tegenover alle vreemde onderscheidingen

De vrouw was met haar inspanning en kracht de voorloper bij het verwerkelijken van de eerste samenleving. Wat inhoudt dat de mens bewust werd van zichzelf en de ander. Daarbij werd de ander als een vreemde met een andere kleur, stem, houding, niet zichzelf gezien. Deze mensensoort verbrak al zijn banden met hetgeen wat anders dan hemzelf was. Hierdoor gaf de wederzijdse gebondenheid zijn plaats aan een eenzijdige gebondenheid.

Om een fenomeen te kunnen beschrijven moet je op de hoogte zijn van de basis van het ontstaan van deze fenomeen. Zonder de basis te weten is het moeilijk om het in een concreet systeem te plaatsen, praktische stappen te zetten en het te kunnen organiseren. Hierdoor wordt het veranderen en het strijden met  de ideologie en de zienswijze steeds moeilijker. In het dagelijkse leven waar het nationalisme en discriminatie steeds meer toeneemt is het moeilijk om je er tegen te verzetten en de golven van het sjovinisme te breken. Daarom is het van belang om de uitgangspunten van de ideologie te onderzoeken en te concluderen.

Hoewel er in de 19e eeuw het nationalisme in West-Europa steeds meer een benaming heeft gekregen en het gemeenschappelijk is geworden,  is men wel van mening dat het een ideologie is die zichzelf organiseert. Toch is de basis van het nationalistische ideolgie in de tijd van de klassenmaatschappij gelegd. Daardoor is het goed mogelijk om te achterhalen waarom het vandaag de dag het zich op die manier ontwikkeld heeft. Het terugkijken naar de tijd waar er onderscheid werd gemaakt zal men meer richtlijnen geven. De eerste classificaties, de eerste vervreemdelingen, de eerste burgerijen, waar de collectivistische cultuur een individualistische cultuur werd. Dus eigenlijk waar er de basis werd gelegd voor het afwijzen van het onderscheid en verschil maken tussen mensen.

Het completiseren verraad het anderszijn, het zien als vreemde, het afwijzen en het onderdrukken van het fenomeen als de nieuwe onderscheiding  en zorgt er voor dat de stijgende klassen zich meer gaan herenigen en stuit er op dat de samenleving zich ook verenigd. Als eerst begint het met de vrouw die als mens buitengesloten wordt door het verschil in geslacht en gezien wordt als slaaf. Het discrimineren van anderen en het buitensluiten van anderen had negatieve invloeden op de natuur en verstoorde de evenwicht. Natuurlijk kan je het ook anders verwoorden, zoals; het buitensluiten en onderscheiden van mensen is een verlies voor de mensheid die gestimuleerd is door de machtsmisbruik van bepaalde ideologieën. Deze ideologie vernietigt de betekennissen van onderwerpen die anders dan hemzelf zijn. Vanaf de prehistorie tot de protohistorie is het duidelijk te merken dat discriminatie steeds maar toeneemt en vandaag de dag nog steeds binnen de samenleving leeft.

De vrouw was met haar inspanning en kracht de voorloper bij het verwezenlijken van de eerste samenleving. Dit houdt in dat de mens bewust werd van zichzelf en de ander. Daarbij werd de ander als een vreemde met een andere kleur, stem, houding, niet zichzelf gezien. Deze menssoort verbrak al zijn banden met hetgeen wat anders dan hem zelf was, waardoor de wederzijdse gebondenheid zijn plaats gaf aan een eenzijdige gebondenheid. Deze nieuwe betekenis is daarbij ook het begin van meer rascisme, bloedige oorlogen, genociden, vernietigingen en ontkenningen. De eerste stappen van rasicme, de positie en de plaats van de vrouw is voor andere bevolkingen een voorbeeld en een voorloper. De eerste discriminaties zijn begonnen met de vrouw, want een vrouw is voor vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, eenheid en voor een betekenisvolle wereld. De vrouw was tegen het maken van verschillen en het vervreemden van anderen. Door het vernietigen van de positie van de vrouw, wordt het begin getekent voor een nieuwe geschiedenis waar de mensen elkaars vijanden worden. Daardoor zijn de vrouwen van vandaag de dag nog steeds de grootste slachtoffers van genociden, oorlogen en rasicme.

Natuurlijk moeten we het feit dat nationalisme en rascisme veel inspraak heeft op de gevoelens van de mens, hierdoor sneller toeneemt onder de bevolking en daardoor in één keer als een vulkaan uitbarst onder mensen en er een lynch cultuur ontstaat. Omdat de soevereine ideologieën zichzelf herenigen, het verschil steeds meer laten toenemen, gevoelens van het denken losgekoppeld worden, de gevoelens van de gemeenschap, en dan met name de kern van de gevoelens van de vrouw ontkent worden, de gevoelens die niet in de kern van de mensheid zittten via bepaalde ideologieën, concepten bij de mensheid geïmponeerd zijn en de mensgevoelens als hulpmiddel gezien worden. Door het gevoel en denken met elkaar in strijd te laten gaan ontstaan er machtsconcepten. Dit concept is ook verantwoordelijk voor het ontstaan van regeringen en kolonialisme. Hierdoor is de geschiedenis getuige geweest van honderden oorlogen door rascisme, genociden, assimilaties en is nog steeds getuige van talloze oorlogen.

Met name de laatste jaren is er uit onderzoek gebleken dat er duidelijk een stijgende golflijn te zien is op het gebied van rascisme en nationalisme en dat het parallel samengaat met de irritaties die opgewekt zijn in de samenleving. Nationalisme wordt gezien als een ideologie, ook krijgt het een ideologische vorm en begint met de tijd, die de moderne tijd genoemd wordt.  In dit tijdvak worden ook de eerste staatsnaties opgericht. Nationalisme zelf is een beweging van mensen, die een onafhankelijke staat willen oprichten met mensen van dezelfde volk, taal, geschiedenis en dezelfde cultuur. Het grootste kernpunt van deze denkwijze is het verbonden voelen met eigen etnische bevolking en de eigen natie bevolking is veel belangrijker dan de banden met andere groeperingen.

Als we  vanuit het oogpunt van een situatie kijken is het het moderne begrip voor zijn eigen tijd een begrip die tegen traditionele denkwijze is en met zijn drie verhandelingen een nieuwe zicht toonde en aan de andere kant met  als vorm een nieuwe paradoxaal traditiegetrouw te blijven. Hierdoor heeft het begrip een nieuwe vorm en inhoud gekregen. Dit begrip neemt een grote plaats in bij het inwinnen van een nieuwe nationalistische ideologie. De belangrijkste eigenschap van het nationalistische opvatting is het feit dat het een duurzame traditie voert. Hierbij kan gezegd worden dat nationalisme binnen tradities, en aan de andere kant  als we op zoek gaan naar de oudste wortels binnen de geschiedenis en de ontwikkelde situaties symboliseren, zien we dat het zijn eigen toekomstplannen- en ontwerpen bouwt op de geschiedenis van deze tijden. Zoals de  Koerdische leider Abdullah Öcalan het ook verwoordt heeft, een denkwijze die los leeft van je eigen geschiedenis en traditie zal in zijn denkwijze en ontwerp geen wortelkern  bevatten. Zoals er in de geschiedenis van de mensheid traditie van vrijheid is, is er ook tegelijkertijd een onderdrukkingscultuur ontstaan. De rasistische en nationalistische ideolgie is ontstaan vanuit de inhoud van  de onderdrukkingscultuur en is vandaaruit ook verspreid.

Zoals we al eerder gemeld hadden is in de wereld van het heden nationalisme en racisme fors toegenomen. De reden van het stijgen is het opnieuw willen activeren van aanvallen op verschillen, het eigenlijke om deze traditie vast te houden om samen met de paradigmas overheerst te worden en het verduurzamen van de onderdrukkingscultuur. Eigenlijk kunnen we zeggen dat bij het moderniseren er gesteund werd op rasictische uitspraken om uit eigen crisis te komen. Op de naam van moderne beschaving zijn er veel oorlogen gepleegd, vele genociden gepleegd en er zijn nog steeds volken die bedreigt worden met vernietiging.

Aan de andere kant bij de staatsystemen die onze hedendaagse samenleving vertegenwoordigen. Om een systeem boven de staatsunie te bereiken moeten de staatsregeringen overheerst worden. Maar deze overheersing zal veel meer gevaren met zich meebrengen. Bij de zoektocht naar vrijheid is alleen het ontwikkelen van de mensheid niet genoeg, want vrijheid en gelijkheid binnen de  kernwaardes van de samenleving moeten niet achteruitlopen. Met een staatsoverheersende actie wordt er geprobeerd ruimte te ontwerpen voor nieuwe soevereiniteit en machten. Nationalisme, rasicme en regeringen ontwikkelen zich niet alleen vanuit een centrale punt, maar het ontwikkelt zich in elk leefomgeving en verspreidt zich overal op elk moment.

Geschreven door: Berfin ZİNE

Vertaald door: Zeynep Yüce

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these