Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

PERS EN PUBLIEK

We bevinden zich in een periode waarin de onafhankelijkheidsbeweging van vrouwen met gouden letters geschiedenis schrijft in Koerdistan, Midden-Oosten en over de hele wereld. Door mannen gedomineerde regeringen zijn serieus geschokt tegenover de moedige strijd van de vrouwen. Geschokte mannelijke regimes hebben het moeilijk, hierdoor verdiepen ze hun uitbuitingspolitiek en gebruiken meer geweld om de strijdlust van de vrouwen de kop in te slaan. Terwijl de staat zijn geweld door wet en wetshandhaving toepast, gebruiken de mannen die de staat vertegenwoordigen vergelijkbare geweld thuis en op straat tegen vrouwen. Door deze solidariteit tussen mannen en overheden wordt geprobeerd om het leven van de vrouwen onder controle te nemen. Tegen Mannen-Overheid samenwerking en onderdrukking ervan, reageren vrouwen misschien met de meest bewuste en georganiseerde reflexen van de strijdgeschiedenis. Zoals het glorieuze verzet dat vrouwen in de loop van de geschiedenis hebben vertoond altijd met de hand van mannen naar achteren is geduwd, worden vandaag de dag de opstand en bezwaren van de vrouwen niet opgenomen in de reguliere media-organen en altijd naar achteren geschoven. Er wordt geprobeerd om het succes, de arbeid, bewustzijn en de wil van vrouwen onzichtbaar te maken. En bij degenen die alternatieve media proberen te vormen, schuift vrouwennieuws onder de actuele nieuws, daarmee wordt het effect geneutraliseerd. Daarom krijgen vrouwen niet de exact verdiende plaats waar ze hun bestaan, kleur, intellectuele kracht, vermogen en strijd in het leven kunnen uiten.

Vrouwen hebben deze visie en de mentaliteit die in de mainstream is ontstaan, geïdentificeerd en geprobeerd om hun eigen mediacirkels te creëren. De groei van de vrouwenstrijd heeft zich parallel ontwikkeld aan de vrouwenpers. Een van de strijdgebieden van de femenistische organisatie is het gebied van de persuitzendingen geworden. De feministische bewegingen die in de 18e eeuw werden geïntensiveerd, ontwikkelden ook hun eigen publicaties. Bijvoorbeeld:”eerste damesblad van het wereld” was het tijdschrift “FürHamburgsTöchter” ‘(voor  Hamburgse dochter’), dat op 27 februari 1779 onder leiding van ErnestineHofmann in Duitsland werd gepubliceerd en aan het eind van hetzelfde jaar moest sluiten.zo verscheenook English Woman’s Journal (EWJ), ookuitgegeven door eenfeministischegroepvrouwen in Engeland in 1858, alseerstevrouwelijketijdschrift van het land. Hoewel ze niet echt lang hebben kunnen bestaan, hebben vrouwenbladen en radio’s bijgedragen aan het institutionalisering van vrouwenbewegingen. Maar door wetten en financiële onmogelijkheden hebben ze nooit voldoende regio’s kunnen bereiken. Er zijn zeer beperkt aantal kranten en tijdschriften waarop de waarden van vrouwen in de echte zin worden weerspiegeld en de tv’s zijn er bijna niet.

 Vrouwenbewegingen hebben van historie tot heden altijd geprobeerd om iedere etappe die ze bereikt hebben, iedere ervaring die ze hebben opgebouwd teinstitutionaliseren. Deze traditie heeft ook  in de Koerdische vrouwenstrijd voortgeleefd.  De vrouwen agentschap die bestaat vanuit de denkwijze van de vrouw, de inspanning van de vrouw, de taal en de interpretatie van de vrouw is hier een voorbeeld van. Door zich te baseren op de universele waarden van vrouwen, en door zich in eigen unieke aspecten te versterken, hebben Koerdische vrouwen altijd geprobeerd om de primeurs te creëren op elk gebied. Een van deze gebieden is het gebied van persuitzendingen. Als “Newa vrouwen stichting”hebben we ernaar gestreefd om de toenemende zoektocht naar de vrijheid van vrouwen gedurende vele jaren via onze publicaties bekend te maken aan het publiek.  Met deze inspanning probeerden we een deel, een bijdrager, een arbeider te zijn van de vrijheidsstrijd van vrouwen. We merken dat onze instelling, die tot nu toe met de solidariteit en steun van vrouwen heeft overleefd, een zeer positieve reactie heeft gekregen. Deze positieve reacties hebben ons aangemoedigd en maakte ons ambitieuzer om naar een hoger niveau te gaan in vrouwengerichte pers. Nu willen wij (Newa vrouwen stichting) vrouwen het goede nieuws geven dat binnenkort een vrouwentelevisie zal worden gelanceerd met de naam ‘Jin TV”.  We zijn als instituut er trots op dat we dit hebben kunnen waarmaken, we bieden onze dank aan alle vrouwen die ons de lef en moed hebben gegeven, aanallevrouwen die hieraanhebbenbijgedragen.

Wat voor soort tv?

Allereerst willen we vermelden dat het gaat om een vrouwentelevisie die zal strijden tegen sociale codes. Die zich verzet tegen de mainstream media dat wordt gevoed door seksisme, een TV die de waarden van vrouwen zichtbaar maakt.  Een vrouwentelevisie hoort te streven naar een weerspiegeling van de vrouwenwereld.

 Een TV waarin “de vrouw” herboren wordt als de bron van leven in plaats van op de derde pagina verschijnen tussen gewelddadig nieuws en gebruikt wordt als een versiering voor achter in de TV nieuws. Kunst voor vrouwen, vrouwensport, vrouwenpolitiek, vrouwenkennis, vrouwelijkheid, gezondheid van vrouwen zal erin voldoende aandacht krijgen en ‘als er leven is zijn wij er ook ‘ zal de motto luiden.

Jin TV zal zich verzetten tegen geweld tegen vrouwen en kinderen, zal de plegers van geweld ontmaskeren en zal een beroep doen op vrouwen om zichzelf te verdedigen hier tegen.

 Jin TV, zal streven om in iedere fase van het leven de arbeid van vrouwen zichtbaar te maken. En in eerste instantie zich bezig houden met de relatie tussen vrouw-man, vrouw-kind, en man-kind die vooral invloed hebben op het leven van de samenleving in verband met deze relatie. Het zal de kernelementen van de samenleving ondervragen zoals taken verdeling binnen familie tot democratische gezinscriteria.

Het zal de taboes die de vrouwenlichaam misbruiken gaan doorbreken, zal zich verzetten tegen regulieren mannelijke media die vrouwen als reclame materiaal gebruiken. Zal daar tegen de vrouw verbeelden als de bron van het leven

Jin TV, zal vrouwen vertellen dat het geen lot is om een moeilijke leven te leiden, zal streven om oplossingen te zoeken voor deze problemen die ze ervaren, en vrouwen aanmoedigen in dit opzicht.

 Onze televisie combineert de creativiteit van rede en sensatie met een meertalige, multiculturele en veelzijdige uitzendlijn. Het zal gebaseerd zijn op pluralisme tegen de reguliere media die verschillen negeren.

Het maakt de onzichtbare, niet erkende, verwaarloosde euforie van vrouwen zichtbaar. Thuis, op het veld, op kantoor, op straat en in welke sector dat vrouw werkt naast haar staan.

 Wij, als Newa vrouwen stichting bedanken alvast aan iedereen die heeft bijgedragen, meegedacht en ons gesteund in deze belangrijke fase voor vrouwen, om een TV te openen voor vrouwen. De details van ons televisieproject zullen in de komende periodes met het publiek worden gedeeld.Het is mogelijk om vele namen op te noemen die de geschiedenis van het verzet van vrouwen in zo’n werk inspireren, versterken en symboliseren. Zij zijn degenen die ons altijd een stap naar voren hebben gebracht, de beeldschone godinnen van het leven. We willen dit werk, dat we hebben uitgevoerd met de hulp van honderden vrouwen, presenteren aan alle vrouwen die hun leven hebben gewijd aan de strijd om het bestaan van vrouwen, en ook aan de nagedachtenis van Sara-Rojbin-Ronahi, die in 2013 in Parijs werden vermoord.

 We geloven er in dat elke vrouw JIN TV zal steunen, en solidair zal zijn met JIN TV

 Vrouw, leven, vrijheid…

 9 januari 2018

 Newa vrouwenstichting

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these