Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

VERNIETIGING DE VERKRACHTING CULTUUR

Als Vrije Vrouwen Beweging streven we naar veranderingen in de samenleving. Om het heersend systeem te vernietigen en het vrijheid systeem te ontwikkelen, beginnen we aan de tweede periode van onze campagne, met de motto “We zijn niemands eer, onze eer is onze vrijheid”. Ondanks tekortkomingen tijdens de eerste campagne, hebben we een zekere bevordering geboekt. In die zin is het nodig om dieper in de realiteit van de sociale seksisme te duiken om de ware aard boven water te krijgen. Het is nodig om de samenleving de noodzaak van de veranderingen in te laten zien en om de vrije ideologie door te voeren. Op basis van de gevoerde campagne en studies zal de bewustzijn van de samenleving en behoefte, de veranderingen samen worden door gevoerd. Met dit motto zijn we als Vrije Vrouwen Beweging de campagne van 2010 begonnen. Het motto van de campagne is “Laten we de Vrijheid Strijd Prijzen en Verkrachting Cultuur Vernietigen”.

Natuurlijk zeggen we niet dat met  een campagne alles zal veranderen dat is ook niet realistisch. Maar een  jaar lang campagne voeren zal zorgen voor de maatschappelijke gevoeligheid en veranderingen stap vooruit zijn.

Tegenover de mens en natuur, de verkrachting cultuur zoals onze Leider ook ten woorden brengt, wordt gezien als ware aard van universum bestaan en wordt misleidt als vrijheid. Deze vijfduizend jaar van overheersing en onderdrukking van de vrouw  beschouw ik als verkrachting cultuur. Natuurlijk zal de scheiding van de vrouw van deze cultuur haar vrijheid brengen. De vrijheid van de vrouw betekent  fundament van een democratische en een vrije samenleving. Vrouwen natie, is de eerste segment van de samenleving die onderdrukt wordt zo beschouw ik het. Natuurlijk is de vrijheid van de  vrouw en gelijkheid, de vrijheid en gelijke samenleving . Als we zeggen gelijke samenleving, moeten we ook voor zorgen. Gelet op de historische cultuur van verkrachting, zal de vrijheid de vernietiging brengen. Op basis hiervan zijn we met spoed deze campagne begonnen om in te zien wat de verkrachting cultuur heeft aangericht aan de samenleving. Om te analyseren wat verkrachting en verkrachting cultuur aan heeft gericht op de vrouw zowel geestelijk als lichamelijk, dat is essentieel voor onze agenda. In het bijzonder moet worden opgemerkt; verkrachting cultuur, geldt niet als een fenomeen alleen voor de vrouw. In het samenleving, door alle groeperingen kom je  verkrachting tegen. En daarom is van belang om te vragen: wat is verkrachting cultuur?

Verkrachting Cultuur

Verkrachting cultuur seksistische ideologie gebaseerd op  gedwongenheid, de hebzucht, militarisme, heeft inhoud als culturele onderdeel. Dus seksistische ideologie betekent hiërarchische, heersende en wordt gezien als natie mentaliteit.

Los van de eigenschappen van vrouw en man, worden waarden en normen bijgevoegd. Dat wil zeggen de heersende wil zo zijn eigen creatie creëren binnen zijn systeem. Dat wil zeggen dat het door de mens gecreëerd karakter een sociale werkelijkheid is geworden, in de vorm van een heersende ideologie. Daarom kun je de regerende en seksistische ideologie niet apart behandelen, ze horen samen. Dus de seksistische-ideologie van verkrachting cultuur van de vrouw cultuur, dus het karakter van de samenleving arbeid hebben toegeëigend met heersende vanaf het begin, een militaristische culturele en systematische doelstelling als de ontwikkeling van continuïteit heeft met zich meegebracht.

In de strijd tegen verkrachting cultuur is belangrijk om te bepalen in welke formaat en niveau zich afspeelt. Het wordt heden alleen als gedwongen seks met vrouw gezien wat niet alleen dat betekent. Dat wil zeggen, stammen, tribal, volk, natie, de maatschappij, materiaal-spirituele waarden, gedwongen confiscatie van land, bezit, plundering deze worden ook gezien als verkrachting cultuur. Dit cultuur is de eerste onderdrukte klasse cultuur, als eerste natie van vrouw wordt gezien als kolonisatie, eigendom. Met vrouw wordt niet alleen fysieke vorm, vrouw in de zin van culturele leven, sociale relaties, bestaande uit het formaat en de economische productie. Dus met de vrouw en in de naam van vrouw wordt een revolutie tegen de samenleving. Deze tegen revolutie heeft zijn toekijk op de geschiedenis verandert. Om deze reden is vijfduizend jaar van de culturele dominantie systeem genaamd verkrachting. En een revolutie tegen de cultuur echtscheiding is mogelijk. Eerste klasse, eerste slaaf natie die we zien als vrouw, sociale cultuur met trucs en sluwe, geleidelijk militaire, politieke, ideologische kracht met het gezag om de manier waarop verkrachting cultuur te confisqueren. En dit normaliseer ,instandhouding tot vandaag is bewezen. Vrouwen in de samenleving. Hun aanwezigheid en gedachte is onattent geworden.

De kapitalistische beschaving heeft om meer van de vrouw te profiteren, hun handenarbeid tot handel gebracht om op markten te verkopen. Kapitalisme heeft vrouwen bedrogen door ze als goederen op de markt te presenteren, en hen te beloven dat ze hierdoor vrijheid zouden krijgen. Echter, ondanks alle trucs en bedrogen hebben ze vrouwenvoorgelogen over hun vrijheid. Verschillende organisaties worstelden hiermee. Er zijn hier veel voorbeelden van uit de geschiedenis. Maar tot nu toe, ondanks alle geleden strijd die ze aangegaan zijn, hebben ze nog steeds geen systeem voor een sociale samenleving (boven water gebracht.)

De verkrachting cultuur, die zijn primaire bron van de heersende ideologie krijgt. De overheid is, terwijl dit niet zo hoort te zijn, het middel om de rechten en vrijheid van de samenleving, volkeren en vrouwen af te nemen. Gebaseerd op hun eigen methode, maken ze gebruik van geweld door middel van hun leger. Om iedere land te bezetten passen ze ieder moeilijkheid toe en bij het overnemen van de volkeren plegen ze moorden en nemen ze hun geleverde arbeid in beslag. Als het op vrouwen, of zelfs mannen aankomt, verkrachten ze hun om hierdoor het ideologie van hun land daar toe te passen in de samenleving. De machten van de bezetters passen alle soorten gewelddadige handelingen aan, terwijl de tegenstanders geen serieus reactie geven hierop, en zo wordt verkrachting cultuur een feit. Inderdaad, toen de V.S. Irak binnenviel, oefende de V.S. roekeloos hun macht uit: het verzet werd bloot gemarteld, de vrouwen werden verkracht, duizenden vrouwen werden meegenomen en tot prostitutie gedwongen, terwijl de bezetters deden alsof ze hier recht toe hadden. Door middel hiervan, wilden ze ervoor zorgen dat de samenleving machteloos werd, de persoonlijkheden in stukken werden gebroken en ze opgaven. Als het op het feit van Koerdistan aankomt, pleegden de bezetters assimilatie, de marteling liep op tot verkrachting, de identiteit van het volk werd (vernietigd?) en er waren seksuele aanvallen om dit cultuur toe te passen. Duizenden dorpen werden verwoest, verbrand en gedwongen om te vluchten dat is verkrachting.
Regering middelen zoals rechten werden in gezet om de recht van de mens te verkrachten.

Verkrachting cultuur, de primaire bron van de meeste heersende ideologie verklaring, bepaalt de werking van de systeem. Werking van de staat is in werkelijkheid om de rechten van de vrouw van een volk en hun vrijheid te ontnemen.
Ieder bezette land hebben ze elke toepassing, in het doden en vangen van volkeren , vrouwen en zelfs mannen verkrachting
Midden-Oosten werking etatistische, moet de staat hebben met de vrouw en de gemeenschap zelf, door middel van het tabblad met meer ruwe sets, terwijl de westerse samenlevingen van de menselijke identiteit, persoonlijkheid, lichaam, geest, manieren, wordt op een liberale manier geleefd. Het zal de status van de vrouw en de mensenrechten identiteit, de staat bepaald met de individuele vrijheid van meningsuiting, sekse onderhandelingen worden door persoonlijke vrijheid ten woorden gebracht.
Verkrachting cultuur wordt door de staat zelf gepromoot. Prostitutie is als een beleid vertegenwoordigd, heeft formaliteit gewonnen. Prostitutie die onder de staat functioneert betaald belastingen, maar de illegale prostitutie wordt door de politie in het kraag gezet. In de juridische systeem wordt bepaald door vele wetten bewering van overheersing over vrouwen. Dit punt, met name in gemeenschappen wordt de vrouwen identiteit bevordert.

Slavernij in de samenleving, in die zin van de blootstelling aan een cultuur van verkrachting heersende ideologie, politieke en sociale resultaten worden gewaarborgd. Politieke resultaten van de samenleving wordt door de regering gewaarborgd. Een ander aspect van de sociale resultaten.
Assimilatie, geplunderd en blootgesteld aan de identiteit van een gemeenschap die de maatschappij gemakkelijker te onteren, om zelf accepteren om concessies te doen. Familie op basis van een vrouw in Statistisch tewerkstelling bevorderen en om op de rug van vrouw alle rechten aan de man te erkennen om zo de vrouw tot bezit te nemen.In deze vergelijking wordt er duidelijk gemaakt dat de essentiële kracht verloren is door een ongezonde sociale werkelijkheid van mannen en vrouwen die geen kracht van weerstand tonen en de doordringing accepteren. Dit alles gebeurt voor onze ogen en komt op het volgende neer: sociale ontwrichting, geen doel meer hebben van het leven, verlies van waarde van de mens, een ontkoppeling en een verre van vrij en gelijk leven. Door al deze feiten op een rij gezet te hebben, is het makkelijk te begrijpen hoe belangrijk en veelzeggend de campagne die we gestart zijn, is. Alleen als we voor onszelf een gemeenschappelijke ordening kunnen krijgen, kunnen we een wijdverspreide strijd winnen. Waarom zou een andere wereld niet mogelijk kunnen zijn!…

Rojbin Sima

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these