Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

Seksisme-II-

Alhoewel het aantal van de vrouwen en de mannen over heel de wereld gelijk is, nog steeds merken we dat er niet veel vrouwen te zien zijn in de beroepen die de maatschappij vertegenwoordigen. Vertegenwoordigers van de maatschappij zijn meestal van de mannelijke geslacht. De vrouwen zijn uitgesloten van meeste beroepen.

Dit is bewust aangericht in de mannenwereld waarin we leven. Dit kan als uitsluiting van de vrouw in de maatschappelijke strijd  worden gevat.

Een rechtvaardig bestaan voor de vrouwen en de mogelijkheden die ervoor gecreërd worden, worden op een bewuste manier ver gehouden van onze vrouwen.  Het lijkt vanzelfsprekend dat opgesloten worden en bewust verwijderd worden uit de politiek als enige alternatief resten.

Alhoewel de vrouwen, in eigen land de helft van de stemmen bezitten die er zijn, het aantal van de mannelijke vertegenwoordigers in het parlement of in het cabinet is veel groter dan de vrouwelijke vertegenwoordigers.

Aan de aandere kant, onze vrouwen die deel nemen aan het politiek, zijn of te wel vrouwen die bestaande ongelijke systeem subtiel aanvaarden of het zijn vrouwen die de mannelijke karakter bezitten en ver van de vrouwelijke karakter functioneren.

Dat onze vrouwen niet met eigen identiteit en waarden deel nemen aan de politiek is een feit. Onze vrouwen die ver van eigen historiek en maatschappelijke waarden handelen,  is een zeer belangrijke zaak. Als we het bekijken op vlak van de pers, we kunnen zien dat de bestaande situatie nog erger is.

De plaats waar de meeste seksisme of maatschappelijke seksisme voorkomt, is zonder twijfel de pers. Pers meldt zeer uitdrukkelijk dat de vrouw als een object, voorwerp gezien wordt.

Via deze kanaal kan het systeem duidelijk maken dat de plaats van de vrouw, de statuut van de vrouw minder is dan die van de man. Zowel via kranten als via tv probeert men dit te injecteren bij de vrouwen.

Op tv komen we telkens reclame tegen dat de vrouw en de kinderen verbind met de meta. In de vele soaps wordt de vrouw vertoond in de rollen die meestal minderwaardigheidsgevoel geven.

Alhoewel de vrouw als de symbool van eer wordt gezien, aan de andere kant komt men in de paparazzi programma zoals televole de vrouw tegen als de seks object. Op het nieuws komen we dezelfde beelden tegen. Vrouw wordt als de minderwaardige bestempeld.

Gender gaat verder dan enkel de rolpatroon die men aanneemt als jongen of meisje.  Het is belangrijk dat we als sociale organisatie goed begrijpen, dat men sturing van gender bewust gedrag enkel kan bereiken in samenwerking en beïnvloeding van andere betrokken partijen (instanties)

Wij kunnen heel de dag lang gender opnieuw creeeren aan de hand van niet belangrijke gebeurtenissen. Maar al hetgeen dat we creeren is niet naturel, maatschappelijkerollen zijn zeker niet natuurlijk, kan ook niet waar zijn.

” Zowel wetenschappelijk als moreel en politiek, er is een houding alsof alles wat de vrouw mee maakt haar nautuur is.

De weemoedige vrouw zelf is ook gewoon om dit paradigma te accepteren. “ We kunnen uitmaken dat seksisme eerder een mentaliteitsprobleem is. Het is geen biologishe of gedragsprobleem. Indien we in ons dagelijks leven even op alles letten, we zullen zien dat seksisme in alles wat we dagelijke leven zo vaak voorkomt. Het komt voor in onze mimieken, taalgebruik en zelfs in onze visie op bepaalde gebeurtenissen.

Wat we zonder eigen wil geinjecteerd hebben gekregen sinds onze bestaan, en door ons zelf dagelijks meer en meer opvoeden in onze leven is eigenlijk een vorm van slavernij van ons zelf zonder enige besef.

De geslacht dat we hebben is precies de enige reden dat we de slaaf moeten zijn, dat we minderwaardig moeten zijn en de basisreden van de rolpatronen die ons toegeplakt zijn.

Elk gedrag of handeling van ons wordt als niet nuttig beschouwd. Wordt als “vrouwenwerk” beschouwd. De rol van vrouw als slaaf wordt in de systeem die door mannen beheerd wordt nog eens gelegaliseerd. Het basis paradox van het systeem is gender. Dus we moeten eerst het probleem binnen de familie oplossen vooraleer we de staatsprobleem oplossen”.

Het is zeer belangrijk dat we als volk, zowel vrouwen als mannen het besef hebben van de waarheden die bij ons als norm voorkomen. We moeten beseffen dat de schade van een door mannen beheerde systeem ons erg geraakt heeft. We moeten weten welke taal we gebruiken, aan wie behoort het toe? Volgens welke ideologie denken we en leven we ? Is het normaal dat we zo vrouwelijk en mannelijk zijn ? De identiteit dat we dragen, volgens welke normen is het totstand gekomen? enz…We kunnen ons zelf zeer veel vragen stellen, zo kunnen we naar ons eigen identiteit toelopen en het ontdekken. Door de zoektocht naar al deze vragen en in vraag stellen van de bestaande maatschappelijke vormen kunnen we ons zelf terug vinden. Het is een feit dat al deze mentaliteitsprobleem geen lichamelijk of biologisch waarheid is.

Het is niet nodig om het ver te zoeken we zullen zouden moeten beginnen in de aller kleinste vorm van de maatschapij, in de familie. “ Hoe leven we ? Wat word er van ons verwacht als man en als vrouw ? Waarom kunnen we onze verschillen niet oplossen door te streven naar een doel waarin we op het vlak van gender, vrijheid, democratie in gelijkenis leven? We kunnen ons veel van deze vragen stellen en het antwoord ervan vinden.

We kunnen een vrije leven nastreven door niet te handelen naar onze eigen belangen. We kunnen een leven creeren die iedereen gelijk bediend en iedereen vrijheid belooft. En dit kan door de samenbundeling van democratische kracht.

We zouden onze kinderen die later onze toekomst en vrijheid zijn zeker niet volgens de rolpatronen moeten opvoeden; op welk vlak het ook is, we moeten onze kinderen de gelijke kansen moeten bieden zowel jongens als meisjes.

Wat we zeker niet mogen vergeten is dat gender een belangrijk zaak is die heel de maatschappij aangaat. Het is daarom dat we de theorie die gecreeerd is de sterkere geslacht, “man als baas” en het rechthebbende van alles moeten wegwerpen. Het is zeer belangrijk dat we hier tegen strijden.

Door dit te voorkomen kunnen we veel ethische normen en waarden van de maatschappije sparen aan de onderdrukkende gender-problematiek die er is.

Zeker niet te vergeten is dat door de verkeerde interpretatie en toepassing van bepaalde waarden en de normen de doel van de maatschappij om te leven vervaagt.

We kunnen en moeten tegen alles strijden die onze maatschappij zou beroven van de heilige normen en waarden. Dit kunnen we doen door de samenbundelde democratische kracht. Beginnend bij ons zelf, familie en rondom ons.

Het is zeer belangrijk dat we beseffen dat de vrouwen hierin een grote rol spelen. Een vrouw moet zeker de vrijheid hebben om met eigen wil te leven in de maatschappij, tegenovergestelde moet onverstelbaar zijn voor de vrouw.

Een vrouw die geen identiteit heeft, geen stem heeft, geen eigen mening heeft,  kan niks opbrengen aan de maatschappij waarin ze leeft. We moeten allen samen strijden voor een maatschappij waarin vrouw haar stem kan uitbrengen. De vrouw zal een grote rol spelen in het creeren van een democratisch, ecologisch, gendervrije maatschappij.

Rotinda Engin

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these