Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

Seksisme -I-

Tegelijk met het opkomen van de hierarchische klasse maatschappij, oorlog en macht zijn de relaties tussen de sekses optimale evenwicht geschonden en is er tegenover vrouwen een gemeenschap met eèn kleurige en eèn stemmige mannen psychie ontwikkeld en ontstaan.

Om de maatschappelijke en de belangrijkste historische conflicten te kunnen definieren. Moet je de historische ontwikkelingen, vanuit het oogpunt van de vrouw van alle kanten goed inschatten. Om te kunnen komen tot een oplossing,  is het in hand nemen binnen de actualiteit, vrijheid en gelijkheid enorm van belang, want geen ene macht kan een blijvende oplossing ontwikkelen zonder op de hoogte te zijn van de eigen maatschappelijke historie.

Daarbij is het ook een twijfel of alle stukken wat over vrouwen en in de naam van de vrouwen is geschreven, vanuit een oogpunt van een vrouw is geschreven. Vanuit deze oogpunt is het belang om uit te zoeken en te weten: Hoe de eeuwenlange historische conflicten tussen de sekses is ontstaan en verder is ontwikkeld. Hoe het gekomen is dat het in de vormgeving van de mensheid een belangrijke rol heeft gespeeld en naarmate  heeft geleid tot het verdelen van de maatschappij. In de eerste ontwikkelingen van de maatschappij vorming dus in de ”natuurlijke maatschappij”is te zien dat er geen seksisme was. Natuurlijke maatschappij is vormgegeven door fundamentele godheid cultuur. Met de talenten en vindingen van moeder godheid heeft het een maatschappelijke identiteit verkregen. De ontwikkelingen in de maatschappij die geschept zijn door de vrouw zijn:het begrip voor een democratische maatschappij, gelijkheid, vrijheid, verdeeldheid, vrijwillige deelname. Het individu kenmerkt zich met de identiteit van de natuurlijke maatschappij door deelname aan productie en maatschappij. De maatschappij die is afgeleid van een werkverdeling laat zien dat door eigen kracht, kwaliteiten en de kleuren van de leeftijden een nominalistische wijze naar voren komt. Mensen zagen zichzelf als emotioneel denkende mensen die niet zonder een gemeenschap konden en zich niet boven de natuur zagen, maar juist een onderdeel van de natuur. Alles wat een vrucht gaf, een voedingsmiddel gaf werd gezien als een heilige levende.

De maatschappelijke ontwikkelingen die omringd zijn rond de fundamentele vrouw zijn scheppingen van de vrouw. De eerste waardes die de vrouw als  leerkracht heeft geschept moeten met een komunale begrip  in de basiswet beter georganiseerd worden, zoals kunst, het vormgeven aan meubilair, stanbeelden, verschillende beroepen, eerste artsen, astromie, landbouw, veeteelt, het ontstaan van de eerste taal en de uitspraak van de taal, omgang met natuur, het abstraherende denkvermogen, het ontwikkelen van eigen taal en wat het belangrijkste is het leren van de taal van aarde, water en natuur en lichammstaal zijn voorbeelden waaruit blijkt dat deze komunale waardes  door de optimale evenwicht  tussen vrouwen en mannen een rol hebben gespeeld in het ontstaan.

Tegelijk met het opkomen van de hierarchische klasse maatschappij, oorlog en macht zijn de relaties tussen de sekses optimale evenwicht geschonden en is er tegenover vrouwen een gemeenschap met eèn kleurige en eèn stemmige mannen psychie ontwikkeld en ontstaan.

Dat deze ideologische gedachte te maken heeft met eeuwenoude tradities is duidelijk bewezen. Zoals beschreven in de Sumer mythologie in de Inanna- Enki strijd is de voortbrenging van de vrouw en de maatschappelijke kominale waarde is gevorderd door de 105 me. Dat Enki de voortbrenging van de vrouw op een onterechte wijze steelt en dat Inanna de strijd zet om deze voortbrenging opnieuw te winnen zijn in de mythologie uitspraken terug te vinden. Leider APO beargumenteerd deze situatie met de volgende uitspraak als volgt; In de jaren”MO. 4000-2000” waar de fundamentele vrouw cultuur bij de Sumerische groep een invloedrijke plaats had en de godheid tempels erg gewoon en geslachtsgemeenschap erg heilig en niet beschaamd was. In de Saga van Babel (Ennuma Elis) ontwikkelt de toestand zich omgekeerd. Doordat Marduk een enorme macht had gewonnen opende hij een strijd tegen de overwonnen Tiamat. In deze periode is de beschaamdheid en het zwart maken van de vrouw begonnen. Om de vrouw te laten zien als een schadelijke en vreselijke schepping dwingt de mythologie ook. In M.O. 2000 werd deze cultuur meer een gewoonte en ontwikkelde de maatschappelijke status zich in het nadeel van de vrouw. De man werd gezien als de grootste, moedigste en de vrouw als de kleinste en minderwaardigste schepping.

Bij de eengodige godsdiensten wordt de strijd tussen Lilit en Adam als volgt beschreven. Lilit wilde zich niet overgeven aan Adam en bleef strijden voor haar eigen vrijheid, hierdoor werd ze buiten het systeem die de man wilde scheppen gelaten en gelijk daarna is de vrouwelijke sekse verdwenen met de komst van Eva brengt ons tot bepaalde uitkomsten. Dat eva is ontstaan uit de balein van Adam, schetst het beeld  van een vrouw die als het ware het  verdwijnen van de sekse identiteit, het verbreken van de band met de eigen fundamentele godheid cultuur en geschiedenis en sekse en zich overgeven aan de mannen psyche. De twijfels die Eva had over de nieuwe ontwikkelingen van de systeem en de zoektocht naar de waarheid leidt haar tot het eten van de vrucht,dit  wordt in de uitspraken van de mythologie als volgt beschreven met het eten van de verboden vrucht heeft ze te maken gehad met  een strenge reactie en is haar gedrag als zonde gedefinierd. Zij werd volledig gezien als de schuldige voor de actie die zij samen met Adam had ondernomen en wordt zij hiervoor terechtgesteld en gestraft. Als de vertegenwoordiger van god op aarde Adam is, dan heeft hij eerst zijn macht over Eva bewezen en heeft zo een basis gelegt voor eigen gemeenschap. Zodanig  is de basis van de  maatschappelijke seksisme vanaf de tijd van Eva en Adam tot de dag van vandaag gekomen en heeft zich steeds meer uitgebreid.

Er is geen grens voor gemeenschappelijke seksisme. Het maakt niet uit van welk land, ras of klasse je komt, want seksisme is wereldwijd nog steeds het meest actuele historische conflict die je tegenkomt. Het is enigzins de basis van alle conflicten. Zolang er geen oplossing voor seksisme komt zal er ook geen oplossing voor andere conflicten komen, want de optimale evenwicht is door deze basis verstoord en is gekomen tot op de dag van vandaag. Seksisme beinvloedt ons leven overal en zal het ook altijd beinvloeden. Voordat wij onze ogen op de wereld kunnen openen en nog in de buik van onze moeder zitten worden er al volop discussies gevoerd over ons sekse. De familie neemt een positie aan de de hand van het jongen of meisje zijn van ons aan. Als het een jongen is zullen ze niet veel problemen ondervinden, het  wordt openlijk en met alle vreugde ontvangen op de wereld. Eerst worden er naakte foto’s gemaakt, moeder die trots en eervol met haar pasgeboren jongen de huiskamer rondloopt en vader die helemaal dronken is van trots en met alle vreugde de felicitaties ontvangt. Als het een meisje is wordt je minder open ontvangen en wordt gelijk opgerold in doekjes zodat het geslachtsdeel niet te zien is en ontvangen de ouders de felicitaties met minder vreugde. De moeder voelt zich dan schuldig en neemt een beschaamde houding aan. Alles krijgt een andere kleur en vorm dit geldt voor kleding tot speelgoed alles wordt anders. Als je een meisje ben wordt je opgetut qua kleding en haar en krijg je als speelgoed een pop, zodat we al vroeg kennismaken met het huisvrouw gevoel en als je als jongen wordt geboren is het weer totaal anders. Je krijgt als speelgoed auto’s, pistolen. Daarbij krijgen we allemaal spreekwoorden en zinnen te horen als”Mijn sterke jongen, Later wordt mijn jongen een grote man, alsof je als taak heb  de wereld te gaan redden.

In je puber jaren krijg je als meisje een aantal regels te horen die je vrijheid belemmeren namens de eer van de familie en gemeenschap. Ook al kom je als meisje in opstand en voer je hevige discussies toch leg je, je erbij neer en houd je aan de regels en hierdoor ontstaat er bij je als meisje een gevoel van angst, twijfels en emoties tegenover je familie en de maatschappij waarin jezelf bevindt. Maar als je als jongen wordt geboren mag je als kind zijnde zelf op ontdekkingen uitgaan en mag je genieten van je vrijheid en wordt je er ook nog in gesteund door ouders, want je moet laten zien dat je een man bent en dit aan iedereen laten horen door ze op je besnijdenisfeest uit te nodigen. Bij de besnijdenis wordt je voor de tweede keer door je familie en gemeenschap in vreugde ontvangen precies zoals je ontvangen werd bij de geboorte. Als aparte sekse merk en leer je het verschil eerst binnen het gezin en gaan ons leven verder voortbouwen en vormgeven volgens deze leer en verschil. De status en identiteit van het kind  binnen het gezin bepaald het geslacht. De rollen en posities zijn al binnen de gemeenschap vormgegeven en ieder heeft zich hier aan gepast en blijft zich er aan houden.

Om deze rollen als niet te beschouwen of om het te veranderen wordt als schande bestempeld en wordt ook gelijk afgekeurd. Hierdoor krijgt het onderwijs ook een bepaalde vorm en worden de rollen binnen het gezin ook in het onderwijs gestimuleerd. De schoolboeken worden vanaf de kleuterklas al vormgegeven volgens de verschillen van de sekse. De rollen van vader en moeder worden op herhaaldelijke vormen in ons hoofd gestampt. Zowel ons gedrag als houding worden bepaald en beoordeeld volgens de kenmerken van het geslacht en wij horen te weten hoe je, je moet gedragen. Om het beeld van en gehoorzaam, goede kind te schetsen hoor je te weten dat je moet gedragen volgens je geslacht zelfs de beroepskeuze wordt gekenmerkt door je geslacht BV, juffrouw, secretaresse, verpleegkundige worden gezien als beroepen voor meisjes, terwijl voor jongens de volgende beroepen benoemd worden;”wetenschapper, economist, of politicoloog.

Geschreven door: Rotinda Engin

Vertaald door: Zeynep Yüce

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these