Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

Geweld tegen vrouwen loopt op

Verschillende onderzoeken over de hele wereld geven aan dat de vrouwen het primaire slachtoffers zijn van de vuurwapens die door mannen gebruikt worden. Ze lopen een grotere kans op seksueel geweld en vanwege discriminatie hebben vrouwen te maken met extra, soms onoverkomelijke obstakels wanneer zij hun recht

willen halen.

Vrouwen het doelwit van geweld

Amnesty International heeft op 8 Maart Internationale Vrouwendag met de leus “Vrouwen worden dagelijks het slachtoffer van het ongecontroleerd gebruik van vuurwapens door mannen” aandacht gevraagd voor de situatie van vrouwen.

In Zuid-Afrika wordt elke achttien uur een vrouw doodgeschoten door haar huidige of ex-partner. In Frankrijk en Zuid-Afrika is één op de drie vrouwen die door hun echtgenoten zijn vermoord, om het leven gebracht met een pistool. In de VS loopt dit zelfs op tot twee op de drie.

Vrouwen betalen een steeds hogere prijs voor de gevaarlijk ongereguleerde miljardenhandel in lichte wapens, volgens een nieuw rapport dat aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag werd uitgegeven. Er zijn naar schatting bijna 650 miljoen lichte wapens in omloop over de hele wereld, meestal in handen van mannen, en bijna 60 procent daarvan in handen van particulieren.

Volgens het rapport van Amnesy International, Novib, Pax Christi en

OXFAM (Engelse Hulporganisatie) lijden vrouwen en meisjes direct en indirect onder het gewapende geweld. Een aanval met een pistool loopt 12 keer vaker uit op een dodelijk slachtoffer dan een aanval met welk ander wapen dan ook.

Harde feiten

“Vrouwen lopen vooral risico bij bepaalde misdaden vanwege hun sekse – misdaden als huiselijk geweld en verkrachting. Gezien het feit dat vrouwen zelden lichte wapens kopen, bezitten of gebruiken, lijden zij disproportioneel onder het gewapende geweld. Er wordt vaak beweerd dat wapens nodig zijn om vrouwen en hun gezinnen te beschermen, maar de werkelijkheid is precies het tegenovergestelde.

Vrouwen willen dat wapens uit hun leven verdwijnen”, zegt Denise Searle. Directeur Communicatie en Campagnes van Amnesty International.

Vrouwen vaker slachtoffers van geweld

De Verslaggevers Zonder Grenzen (RFS) dat in Frankrijk is gevestigd heeft een persbericht geschreven in het kader van 8 Maart. In het bericht werd aangegeven dat er in het afgelopen jaar vijf vrouwelijke journalisten zijn vermoord en dat er nog vier vrouwelijke journalisten in de gevangenis vastzitten. De RSF geeft in haar bericht ook aan dat er sinds 1992 636 journalisten vermoord zijn, waarvan 38 vrouwelijke waren. Aan de andere kant heeft de Sekretaris Generaal van de VN Kofi Annan in zijn boodschap voor Vrouwendag aangegeven dat er gerichte acties ondernomen moeten worden tegen de discriminatie tegen vrouwen.

”Dit jaar betekent een mijlpaal voor de beweging voor gendergelijkheid

en de positie van de vrouw – het opmaken van de balans van de Beijing Conferentie en haar Actieplan, dat tien jaar geleden werd aangenomen”, zei Annan.

Vrouwen de armsten van al

Van de 1,3 miljard armen in de wereld zijn er 70%daarvan de vrouwen. Van de 27 miljoen migranten zijn er 49% vrouwen. Volgens de VN rapport vormen de vrouwen 66% van de globale productiekracht, maar krijgen 10% daarvan betaald. Een andere schokkende feit is dat de vrouwen maar 1% van hun onroerende goed bezitten.

Nieuwsredactie / Nisan 2005

Het Coachproject voor allochtone vrouwen

Ruim honderd werkneemsters van het CWI hebben zich al aangemeld om als coach te gaan werken. Zij gaan gedurende acht uur per maand, onder werktijd, werkzoekende allochtone vrouwen bijstaan met tips en adviezen voor sollicitatiegesprekken, doorverwijzing voor netwerkgesprekken e.d. om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Een toekomstige coach: ‘Ik heb meegemaakt hoe lastig het is om aan een goede baan te komen. Ik zit nu zelf op een leuke plek en wil ook anderen helpen daar te

komen. Als ik het kan, kunnen zij het ook, toch?! Alleen… ze moeten wel nèt iets harder hun best doen, want ze zijn zwart én vrouw. Je moet er dus helemaal voor gaan.’

Werkgevers coachen ook

In navolging van het CWI hebben ook werkgevers, aangesloten bij de Stichting Samenleving en Bedrijf als de Rabobank, ABN AMRO, ING, IBM, Fortis en Ordina de intentie uitgesproken een beroep te doen op hun werkneemsters om allochtone vrouwen te coachen. André van Iersel, directeur Personeel Rabobank Groep: ‘Wij realiseren ons dat het moeilijk is om als buitenstaander bij een witte bank binnen te komen. Daarom willen we helpen om die hoge drempels te beslechten. Het is tijd dat de banken van binnen veranderen en aansluiting zoeken bij de markt, en die is niet alleen wit…’

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steunt het coachconcept: ‘Een geweldig initiatief! Laat er vooral een kettingreactie komen vanuit het CWI naar het bedrijfsleven toe. Want werk is enorm belangrijk en plaatst vrouwen in het midden van de samenleving.’

Nieuwscentrum

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these