Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA

Veel meer geweld in huis

Het aantal gevallen van geweld in huis groeit explosief. Alleen al in Amsterdam zijn jaarlijks nu veertigduizend slachtoffers. Van degenen die in een opvanghuis zijn opgenomen, zijn twee op de drie van allochtone afkomst.

Huiselijk geweld komt voor in alle maatschappelijke milieus en binnen alle culturen. Het is zeer moeilijk om deze vorm van geweld aan te pakken omdat het geweld binnenshuis plaatsvindt en vaak mensen zich schamen om ervoor uit te komen. Geweld in de privé-sfeer is echter de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland.

Huiselijk geweld kan bestaan uit fysiek geweld, seksueel geweld en psychisch geweld zoals bedreiging. De slachtoffers van huiselijk geweld kunnen partners, kinderen of ouderen zijn. De plegers zijn doorgaans naaste familie•leden, huisvrienden of (ex-)partners.

De gevolgen van huiselijk geweld in de maatschappij zijn groot. Vaak leiden de slachtoffers van geweld aan psychische problemen, slaapstoornissen, concentratieverlies en isolement. Ook kan het voorkomen dat de slacht•offers van geweld zelf ook geweld gaan gebruiken. In 1997 is een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat ruim 40% van de Nederlandse mannen en vrouwen ooit in hun leven te maken heeft gehad met huiselijk geweld en dat dit bij meer dan 10% geleid heeft tot lichamelijk letsel. Bijna eenderde van de Nederlandse bevolking ziet zijn of haar leven als gevolg van huiselijk geweld ingrijpend veranderen door o.a. echtscheiding, angstgevoelens of problemen met intimiteit.

Vrouwen en mannen lopen evenveel risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Echter, vrouwen zijn vaker slachtoffer van ernstiger vormen van geweld, vaak seksueel van aard. Daarnaast lopen vrouwen hun leven lang het risico slachtoffer te worden van geweld, terwijl mannen op jonge leeftijd een verhoogd risico lopen. De daders van geweld zijn over het algemeen mannen (ongeveer 80%).

Het geweld bij etnische minderheden is verontrustend vol•gens onderzoek. Bijna een kwart van de ondervraagden in het onderzoek onder allochtonen gaf aan dat zij of hij wel eens slacht•offer is geweest van huiselijk geweld. Het kan zijn dat deze cijfers nog hoger liggen want het is een onderwerp dat je moeilijk in het openbaar bespreekt. Vaak blijft huiselijk geweld in de taboesfeer. Het is moeilijk om het geweld binnen families naar bui•ten te brengen. De drempel is nog hoger voor allochtonen-en vluchtelingenvrouwen, vanwege sterke familiebanden en hun afhankelijkheid. Die weerhouden slachtoffers er doorgaans van om hulp te zoeken bij instanties.

Nieuwscentrum

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these